piątek, 6 kwietnia 2018

Moduł przekaźnika przeciążeniowego dla wyłącznika silnikowego PKE EATON -dla wentylatorów


Wyłączniki silnikowe są szeroko stosowane tam gdzie mamy do czynienia z silnikami elektrycznymi. np w wentylatorach itp . Aby rozszerzyć możliwości takich wyłączników możemy zastosować moduł przekaźnika przeciążeniowego który możemy dołączyć do wyłącznika silnikowego. W przypadku przeciążenia moduł odbiera odpowiedni sygnał rozłączający dla tego stanu i rozłącza stycznik, natomiast ochronny wyłącznik silnikowy PKE pozostaje włączony. Pozwala to użytkownikowi na jasne odróżnienie pomiędzy dwoma przyczynami wyzwalania – przeciążeniem napędu (rozłączenie stycznika) oraz zwarciem (rozłączenie ochronnego wyłącznika napędu PKE).

Aby zresetować błąd bądź usterkę można użyć dwóch rodzajów potwierdzeń: automatyczny oraz manualny. Potwierdzenie automatyczne jest wygodniejsze w zastosowaniu ponieważ nie musimy zaglądać do szafy sterowniczej aby włączyć ponownie wyłącznik silnikowy. Ułatwia także monitorowanie instalacji/zakładu np. w trudno dostępnym terenie. Tryb ręczny możemy zastosować wtedy gdy ponowne uruchomienie silnika jest sprawą krytyczną. Moduł PKE-XZMR sygnalizuje przeciążenie silnika zanim stycznik rozłączy napęd co umożliwia stosowanie konserwacji zapobiegawczej. XZMR mierzy prąd obciążenia i w przypadku wartości większej niż 100 procent sygnalizuje ten stan miganiem diody LED.