czwartek, 27 grudnia 2012

Zapotrzebowania na powietrze w zależności od rodzaju wykonywanej pracy i rodzaju pomieszczenia .W zależności od rodzaju wykonywanej pracy i rodzaju pomieszczenia w którym ta praca jest wykonywania różne są wymagania co do ilości powietrza na osobę . Poniżej przedstawiamy wymagania dotyczące wentylacji na osobę (wydajność w  m3/h ) w najbardziej typowych pracach oraz najbardziej popularnych pomieszczeniach użyteczności publicznej .

Typ pomieszczenia
Ilość powietrza w m3/h na osobe
Praca biurowa
20-25
Lekkie prace fizyczne
45
Ciężkie prace fizyczne
60
Teatry ,sale koncertowe
20
Stołówki
30
Sale konferencyjne
30
Kina ,hale widowiskowe
20
Pokoje hotelowe ,pomieszczenia socjalne
30
Restauracje
40
Muzea, czytelnie ,hale targowe
20
Sale wykładowe
30
Czytelnie
20

Jak widać z tabelki w zależności od typu pomieszczenia i rodzaju wykonywanej pracy  wymagania co do wentylacji i wentylatorów są różne . Należy pamiętać ze ilości powietrza w tabelce podane są dla jednej osoby i trzeba je przemnożyć przez liczbę osób przebywającą w pomieszczeniu dopiero wtedy będzie można określić wentylatory o jakich parametrach będą niezbędne do prawidłowej wentylacji .

sobota, 15 grudnia 2012

Jakie są krotności wymian powietrza w różnych typach pomieszczeń ?Dobór wentylacji (wentylatorów ) należy zacząć  od określenia krotności wymian powietrza dla danego typu pomieszczenia . Jest to najczęstszy sposób określenia wydajności wentylatorów . Inne są bowiem wymagania co do ilości wymian powietrza dla obiektów przemysłowych (z rozróżnieniem , np. ma malarnie , spawanie , hale produkcyjne ) a inne wymagania są dla obiektów użyteczności publicznej jak sklepy , bary , restauracje itp.  Po określeniu zapotrzebowania na powietrze można dopiero przystąpić do doboru odpowiedniego wentylatora z wyborem sposobu montażu (wentylator kanałowy , wentylator dachowy , okienny  itp.) Poniżej w tabelce przedstawiamy orientacyjne  krotności wymian powietrza dla różnego  typu pomieszczeń . Zachowanie tych krotności pozwala komfortową prace w tych pomieszczeniach .
Przy wyborze wentylatorów należy tez uwzględnić  zapotrzebowania na powietrze V w zależności od rodzaju wykonywanej pracy na osobę .Np Lekkie prace fizyczne to około 45 m3/h na jedną osobę . Znając liczbę osób i typ pracy możemy określić zapotrzebowanie na wentylacje   Ale o szerzej w następnej notce .


 Typ pomieszczennia 
Krotność wymiany  powietrza na godzine 

Akumulatorownia

4÷10

Sala wykładowa  (aula)

6÷10

Bary, kawiarnie

10÷12

Biblioteka

3÷5

Galeria handlowa

3÷6

Farbiarnia

5÷15

Garaż

4÷6

Stołowka (jadalnia)

6÷8

Kino, teatr

4÷6

Klasa szkolna

3÷5

Kuchnia

10÷30

Laboratorium fizyczne

5÷15

Lakiernia

10÷30

Magazyn 

4÷6

Malarnia 

20÷50

Palarnia

10÷15

Piekarnie

20÷30

Baseny

3÷4

Pokój hotelowy

4÷10

Pomieszczenie biurowe

3÷8

Pomieszczenie montazowe

4÷8

Pomieszczenie handlowe

4÷8

Pralnia

10÷15

Restauracja

8÷12

Sala konferencyjna

5÷10

Sklep

6÷8

Pomieszczeia socjalne ,łazienki ,WC

10÷15

Warsztat mechaniczny

3÷6

Spawalnie

15-30

sobota, 1 grudnia 2012

Dobór wentylatorów –podstawowe zasadyDobór wentylatorów –podstawowe zasady

Dobierając wentylatory (system wentylacji ) musimy wziąć pod uwagę wiele rożnych czynników . W dużym uproszczeniu i skrócie w poniższym wpisie postaramy się zwrócić uwagę na najważniejsze zasady przy doborze wentylatorów : 

-Parametrem najważniejszym jest wydajność wentylatora (określana jako” V” )

-Bardzo istotne jest ciśnienie (spręż ) określany  zazwyczaj jako  „p” ( w uproszczeniu im większy spręż tym wentylator przepcha więcej powietrza np rzez kanały na dalsze odległości  )

-Kolejny parametr to prędkość przepływu przetaczanego powietrza „v” – istotna zwłaszcza w instalacjach odpylających, odciągach itp

-Przy doborze wentylatorów należy zwrócić uwagę co może przetłaczać dany wentylator ( czyste powietrze , żrące opary ,zanieczyszczone wybuchowe mgły  , cząstki stałe , trociny itp. . ) oraz jaką temperaturę przetłaczanego czynnika wytrzymuje dany wentylator .

-Istotny parametr to głośność urządzenia  (decybele)–zwracamy uwagę na normy dla obiektu i otoczenia  w którym ma być zainstalowana wentylacja tak by wentylatory nie przekraczały norm i nie były uciążliwe dla otoczenia . 


-Ważnym elementem jest typ wybieranych wentylatorów w zależności od sposobu montażu i budowy mamy bowiem np. wentylatory ścienne  -okienne ,wentylatory kanałowe , wentylatory dachowe , promieniowe , mieszacze powietrza , wentylatory suszarnicze , wentylatory sufitowe , wentylatory transportowe , odpylacze , wentylatory kominkowe , wentylatory rolnicze , wentylatory kominowe , wentylatory rewersyjne itp.  Jest to niepełny uproszczony podział wentylatorów bo na przykład kanałowe mogą być także jako rewersyjne , a jako rewersyjne mogą być wykonane np też ścienne  . Oczywiście wentylatory te mogą być w specjalnych wykonaniach np. na wyższe temperatury ,w wykonaniach kwasoodpornych bądź jako atestowane Ex przeciwwybuchowe (w zależności od potrzeb użytkownika  i wymagań norm )
Tak wiec przed zakupem wentylatora należy wziąć pod uwagę powyższe czynniki tak by dokonać odpowiedniego doboru gwarantującego dobrą bezpieczną i bezawaryjną parce wentylatora  z oczekiwaną wydajnością .
W kolejnym wpisie postaramy się przybliżyć w jaki sposób dobiera się wentylatory dla rożnego typu pomieszczeń i obiektów .Przybliżymy jakie są wymagania norm i zalecenia dla krotności wentylacji w pomszczeniach , zapotrzebowanie powietrza na osobę i jego prędkość w zależności  od przetłaczanego medium .