piątek, 6 kwietnia 2018

Moduł przekaźnika przeciążeniowego dla wyłącznika silnikowego PKE EATON -dla wentylatorów


Wyłączniki silnikowe są szeroko stosowane tam gdzie mamy do czynienia z silnikami elektrycznymi. np w wentylatorach itp . Aby rozszerzyć możliwości takich wyłączników możemy zastosować moduł przekaźnika przeciążeniowego który możemy dołączyć do wyłącznika silnikowego. W przypadku przeciążenia moduł odbiera odpowiedni sygnał rozłączający dla tego stanu i rozłącza stycznik, natomiast ochronny wyłącznik silnikowy PKE pozostaje włączony. Pozwala to użytkownikowi na jasne odróżnienie pomiędzy dwoma przyczynami wyzwalania – przeciążeniem napędu (rozłączenie stycznika) oraz zwarciem (rozłączenie ochronnego wyłącznika napędu PKE).

Aby zresetować błąd bądź usterkę można użyć dwóch rodzajów potwierdzeń: automatyczny oraz manualny. Potwierdzenie automatyczne jest wygodniejsze w zastosowaniu ponieważ nie musimy zaglądać do szafy sterowniczej aby włączyć ponownie wyłącznik silnikowy. Ułatwia także monitorowanie instalacji/zakładu np. w trudno dostępnym terenie. Tryb ręczny możemy zastosować wtedy gdy ponowne uruchomienie silnika jest sprawą krytyczną. Moduł PKE-XZMR sygnalizuje przeciążenie silnika zanim stycznik rozłączy napęd co umożliwia stosowanie konserwacji zapobiegawczej. XZMR mierzy prąd obciążenia i w przypadku wartości większej niż 100 procent sygnalizuje ten stan miganiem diody LED.
wtorek, 23 stycznia 2018

Zabezpieczenia wentylatorów -Charakterystyki wyzwalania wyłączników nadmiarowo-prądowych

Jednym z podstawowych i niezmiernie ważnych zabezpieczeń w urządzeniach elektrycznych jest zabezpieczenie obwodu wyłącznikiem nadmiarowo prądowym. Podstawową wartością która kierujemy się przy doborze takiego wyłącznika jest prąd znamionowy jak i prąd pobierany w czasie załączania, rozruchu oraz możliwe prądy zwarciowe. 


Każdy wyłącznik namiarowo-prądowy posiada określony prąd znamionowy, jednak przy doborze takowego należy wziąć pod uwagę charakterystykę wyzwalania wyłącznika.
Co to takiego ? Jest to właściwość zabezpieczenia pozwalająca określić, przy jakim prądzie wyłącznik zadziała a raczej przy jakiej wielokrotności jego prądu znamionowego.
Wyróżniamy 4 rodzaje charakterystyk wyłącznika nadmiarowo-prądowego:

Charakterystyka A:
– próg niezadziałania – 2x prąd znamionowy wyłącznika (In)
– próg zadziałania – 3x prąd znamionowy wyłącznika (In)

Charakterystyka B:
– próg niezadziałania – 3x prąd znamionowy wyłącznika (In)
– próg zadziałania – 5x prąd znamionowy wyłącznika (In)

Charakterystyka C:
– próg niezadziałania – 5x prąd znamionowy wyłącznika (In)
– próg zadziałania – 10x prąd znamionowy wyłącznika (In)

Charakterystyka D:
– próg niezadziałania – 10x prąd znamionowy wyłącznika (In)
– próg zadziałania – 20x prąd znamionowy wyłącznika (In)

Na wykresie pod spodem pokazano wszystkie 4 charakterystyki wyzwalania wyłącznika nadmiarowo prądowego. Czerwonymi liniami oznaczono wyzwalanie termiczne, a niebieskimi wyzwalanie elektromagnetyczne.